Szülői szabadnapok az oktatási intézmények ideiglenes bezárása esetére

márc 23, 2020

Törvényi háttér

Cikkünk alapját a 19/2020-as törvény képezi, melyet módosított a 30/2020-as Sürgősségi Kormányrendelet, végrehajtását pedig a 217/2020-as Kormányhatározat szabályozza.

Érintettek köre

A törvény azokra az esetekre vonatkozik, amikor valamilyen rendkívüli helyzet miatt az óvodákat és iskolákat ideiglenesen bezárják (a bölcsődékre nem vonatkozik a törvény), emiatt pedig egyik szülő a gyermek felügyelete miatt nem tud munkába menni. A törvényi előírások mindenkire érvényesek, akár köz-, akár a magánszférában dolgozik.

Szabályok

Egyik szülő kaphat szabadnapot, hogy vigyázhasson a gyermekére/gyermekeire, abban az esetben, ha a tanítást felfüggesztik vagy az oktatási intézményeket ideiglenesen bezárják.

Azok a szülők kaphatnak a fent említett esetben szabadnapot, akik eleget tesznek a következő feltételeknek:

  1. Oktatási intézménybe beiratkozott gyermekük/gyermekeik nem töltötték be a 12 évet (fogyatékos gyermek esetén a 18-at).
  2. Munkájukat nem tudják otthonról elvégezni.

A rendelkezés vonatkozik a vér szerinti és az örökbe fogadó szülőkre, illetve minden más olyan személyre is, aki hivatalosan a gondját viseli egy gyermeknek. A rendelkezés nem vonatkozik azokra az estekre, amikor az egyik szülő gyermeknevelési szabadságon van, hivatalos asszisztense a gyermeknek vagy pihenő-szabadságon van.

Ugyancsak nem alkalmazhatók a törvény előírásai abban az esetben, ha a bármelyik szülő esetében a munkaviszony fel van függesztve vagy abban az esetben, ha a kérvényező szülőtársának nincsen hivatalos bevétele (abban az esetben úgy veszi a törvény, hogy ha nincs munkahelye, akkor tud vigyázni a gyermekekre).

A fenti jogok érvényesítéséhez a szülő kérést tesz le a munkahelyén, melyhez csatolja a másik szülő nyilatkozatát és a gyermekek születési anyakönyvi kivonatát.

 

Időtartam

A szülőnek mindaddig joga van a fizetett szabadnaphoz, ameddig az oktatási intézmények zárva vannak és az oktatás fel van függesztve.